Ordkrig mellom USA og Russland

En rapport om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, Russland som trekker tilbake sin ambassadør til USA og ordkrig mellom presidentene. Hva er det egentlig som skjer mellom USA og Russland?

Av Heidi Venberget

Foto: The White House (offentlig eie).

Innblanding i presidentvalget

Rapporten fra USAs sikkerhetsmyndigheter er nå offentliggjort. Den tegner et bilde der russiske myndigheter brukte svertekampanjer mot daværende presidentkandidat Biden med mål om å få president Trump gjenvalgt. En av strategiene fra Moskva skal ha vært å bruke amerikanske medier, offisielle kilder og nære støttespillere av president Trump til å spre desinformasjon, skriver de i rapporten.

Onsdag den 17. mars gjennomførte USAs president Joe Biden et intervju med TV-kanalen ABC-News. Der uttalte han blant annet at Russland skulle få betale dyrt for sin innblanding i presidentvalget i USA. Bakgrunnen for presidentens uttalelse er en amerikansk etterretningsrapport. Den konkluderer med at Russlands president Vladimir Putin sannsynligvis godkjente forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Russland skal også ha påvirket presidentvalget i 2016. Men hva fikk egentlig Russland igjen for å ha Trump i Det hvite hus? Trumps presidentskap førte blant annet økende polarisering i samfunnet og større mistillit til det amerikanske demokratiet. Denne situasjonen gagnet Russland, samtidig som den skapte ustabilitet og uforutsigbarhet i USAs relasjon til allierte. NATO, som står i opposisjon til Russland og har USA som sin sikkerhetsgarantist, ble på mange måter svekket som en troverdig forsvarsallianse under Trump.

Allerede i januar skal president Biden og president Putin ha hatt en telefonsamtale der anklagene om innblanding i presidentvalget 2020 ble drøftet.

«Vi hadde en lang samtale, han og jeg. Samtalen begynte med at jeg sa Jeg kjenner deg og du kjenner meg. Hvis jeg finner ut at dette har skjedd, bør du være forberedt».

Biden i intervjuet med ABC-News.

Ambassadøren kalles hjem

Det var riktignok ikke bare påstander om russisk innblanding i presidentvalget som fikk oppmerksomhet i president Biden sitt intervju med ABC-News. Biden ble nemlig spurt om han mente at president Putin var en drapsmann. Biden svarte bekreftende.  

Uttalelsen føyer seg inn i rekken av kritikk som er rettet mot Putin i forbindelse med at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok i fjor høst. Navalnyj ble fraktet til et sykehus i Berlin for livreddende behandling. Da han vendte hjem til Moskva i januar ble han umiddelbart arrestert. Senere ble han dømt til tre års fengsel for å ha brutt en allerede betinget dom. Den siste tiden har vi sett en rekke demonstrasjoner og arrestasjoner i Russland som følge av dette. Flere vestlige land, blant andre USA og Norge, har kommet med krav om løslatelse av opposisjonslederen. De har også uttrykket misnøye med myndighetens behandling av demonstrantene.

Uttalelsene fra president Biden har ikke blitt tatt godt imot i Russland. Det russiske utenriksdepartementet har ikke eksplisitt omtalt den amerikanske presidenten sine uttalelser eksplisitt. De har imidlertid valgt å kalle tilbake sin ambassadør til USA, Anatoly Antonov, for konsultasjoner om det de kaller en «irreversibel forverring» av forholdet til USA.

Flere russiske ledere har reagert på president Biden sine uttalelser i intervjuet. Blant andre har Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov, uttalt at det ikke har vært noe liknende dette i historien. Lederen for underhuset i Russlands nasjonalforsamling, Vjatsjeslav Volodin, skriver, ifølge Dagbladet, at Biden fornærmer russiske borgere med sine uttalelser, og legger til et angrep på Putin er et angrep på Russland.

Ordkrig

Foto: President of russia (CC BY 4.0).

Russlands president har nå valgt å svare på anklagene om at han er en drapsmann. Det har med dette oppstått en svært uvanlig ordkrig mellom presidentene. Svaret fra president Putin kom på statlig russisk TV og er et uttrykk best kjent fra russiske barnehager. Direkte oversatt betyr det «den som gir noen et kallenavn, er det samme selv». Samtidig benyttet Putin anledningen til å invitere Biden til et nytt telefonmøte.

«Jeg vil invitere president Biden til å fortsette vår diskusjon. Det virker som at det ville vært av interesse for både oss og amerikanerne, men også for mange andre land».  

Putin til den russiske statskanalen.

President Putin sin invitasjon til dialog er av interesse for mange andre land, deriblant Norge. Som en småstat med USA som sikkerhetsgarantist og grense mot Russland, er vi på mange måter i en geostrategisk skvis mellom de to stormaktene. Forholdet dem imellom har dermed potensielt store konsekvenser for oss.

Print Friendly, PDF & Email