Undervisningsopplegg: Den første verdenskrig

Målgruppe: 10 klasse, VGS

Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den første verdenskrig

Trykk på bildet for å laste ned temaheftet i PDF format.

Kontrollspørsmål:

 1. Hvem var Franz Ferdinand og hva skjedde med ham?
 2. Hva var Julikrisen?
 3. Hvilke land deltok og hva kalles de to sidene?
 4. Hva var Schlieffen-planen?
 5. Hva var forventet levetid i skyttergravene?
 6. Hva var de såkalte "kompiskompaniene" og hvordan kan dette knyttes opp mot begrepet den tapte generasjonen?
 7. Hvor mange døde på bakgrunn av dårlige sanitære forhold i skyttergravene?
 8. Hva var julevåpenhvilen?
 9. Hva var spesielt med slaget i Ypres?
 10. Hva betyr uinnskrenket ubåtkrig?
 11. Hvordan utartet krigen på Østfronten seg?
 12. Hva var forskjellen på Februar-revolusjonen og Oktober-revolusjonen?
 13. Hvorfor spredte krigen seg til det afrikanske kontinentet?
 14. Hva gikk slaget ved Gallipoli ut på?
 15. Hva var Sykes-Picot avtalen?
 16. Når sluttet Den første verdenskrigen?
 17. På hvilke måte kan Versailles-traktaten sies å være urettferdig?
 18. Hva var Folkeforbundet?
 19. På hvilken måte kan krigen sies å ha bidratt til å bedre kvinners stilling i samfunnet?

(Se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål

 1. På hvilke måte kan vi si at andre verdenskrig er en konsekvens av første verdenskrig?
 2. Gjør kort rede for, og drøft hva som var årsakene til første verdenskrig. Hvilke årsaker vil du legge mest vekt på, de bakenforliggende eller de utløsende årsaker, for å forklare krigsutbruddet?
 3. Hvorfor ble krigen global?
 4. Hva forteller slagordet "Hjem til Jul" om innstillingen til krigen?
 5. Gjør rede for skyttergravskrigen, hva skjedde ved Verdun og Somme?
  Eksempler: Utforming, stillstand, psykiske påkjenninger, sanitære forhold, dødsfall, militær gevinst etc.
 6. Hva var konsekvensene av uinnskrenket ubåtkrig generelt, og for Norge spesielt?
  (Se heftet s. 12 og 17)
 7. Drøft opp mot FNs folkemordskonvensjon, på hvilke måter forfølgelsen av den armenske minoriteten kan defineres som et folkemord.
  (Se heftet s. 16)
 8. Drøft utsagnet "Folkeforbundet misslyktes fordi stormaktsinteressene ikke ble tilstrekkelig ivaretatt".

 

Tips til filmer ol.

 • Dokumentar "Krigen som endret kvinnekampen": https://tv.nrk.no/program/KOID20002317/krigen-som-endret-kvinnekampen
 • Dokumentarserie i 2 deler "Apokalypse- slaget ved Verdun": https://tv.nrk.no/serie/apokalypse-slaget-ved-verdun
 • Spillefilm "Intet nytt fra Vestfronten" 1979 (Original tittel: "All quiet on the west front")
 • Spillefilm "Testament of youth", engelsk (britisk) film fra 2014
 • Spillefilm Joeyux Noel 2005 på norsk "en dag uten krig":

 

Print Friendly, PDF & Email