Undervisningsopplegg Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen

Målgruppe: 9-10 klasse

Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen.

Trykk på bildet for å laste ned temaheftet i PDF-format.

Den andre verdenskrig:

Kontrollspørsmål:

 1. Hva heter fredsavtalen som ble inngått etter første verdenskrig mellom Tyskland og de allierte, og hva innebar den?
 2. Hva heter den politiske ideologien Adolf Hitler forbindes med og hva kjennetegner denne?
 3. Hvilket land var det Tyskland slo seg sammen med i 1938, såkalt Anschluss?
 4. Hva var München-avtalen, og hvilke land forhandlet den fram? Ble avtalen overholdt?
 5. Hvilket land inngikk Tyskland en ikke-angrepspakt med i 1939, altså en avtale om at de ikke skulle krige mot hverandre?
 6. Hvilket år brøt andre verdenskrig ut?
 7. Hva het det tyske skipet som ble senket av norske styrker i Oslofjorden, som ga den norske kongen og regjeringen tid til å flykte under invasjonen i 1940?
 8. Hva er fascisme? Hvem forbindes særlig med denne ideologien?
 9. Hva slags type krig var slaget om Storbritannia, og hva kalles den strategiske bombingen som ble gjennomført i England?
 10. Hva var Operasjon Barbarossa, og hvilke land var involvert? Hvilken pakt ble brutt da denne operasjonen ble satt i gang?
 11. Hvilket land angrep den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii i 1941?
 12. Hva var D-dagen?
 13. Hvor ble historiens første atomangrep gjennomført? Hvor ble den andre atombomben sluppet?
 14. Når regnes den andre verdenskrig som offisielt over?

(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål:

 1. Tyskland var et veldig fattig land i mellomkrigstiden. Hitler benyttet propaganda og karismatiske taler som appellerte til arbeider- og middelklassens økonomiske behov. Hvorfor tror du/dere han klarte å komme til makten på lovlig vis i 1932? Tror du/dere det samme kunne skjedd i dag?
 2. I 1933 avbrøt Hitler nedrustningsforhandlinger med Storbritannia og Frankrike og i 1935 gjeninnførte han tysk verneplikt, tydelige tegn på militær opprustning som var forbudt i følge Versaillestraktaten. Hvorfor tror dere at ingen av de andre europeiske landene tok denne trusselen på alvor?
 3. Sovjetunionen gikk fra å støtte Tyskland og aksemaktene til å støtte alliansemaktene etter Operasjon Barbarossa. Hva tror dere fikk Stalin til å gå så langt som å bytte side i krigen?
 4. Hvordan tror dere verden hadde sett ut i dag om Nazi-Tyskland hadde vunnet krigen? Innbill dere at Hitler vant slaget om Storbritannia, knuste Sovjetunionen og at USA lot Tyskland være i fred.

 

Holocaust

Kontrollspørsmål:

 1. Hva var Holocaust? Hvor mange anslår man Holocaust tok livet av?
 2. Hva skjedde Krystallnatten 1938?
 3. Hva var eutanasi-programmet?
 4. Hva er en konsentrasjonsleir?
 5. Hvem var doktor Mengele?
 6. Var det noen nordmenn som ble sendt til tyske konsentrasjonsleire?
 7. Styrker fra Sovjetunionen gikk inn i tysk territorium i 1944. Hva forsøkte nazistene å gjøre med konsentrasjonsleirene før styrkene nådde dit?

(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål:

 1. Nazistene rangerte mennesker i kategorier basert på ulike kriterier, og ga de ulike kategoriene forskjellige rettigheter. Dette er ikke det eneste eksempelet i historien på at noen mennesker mener at noen er mer eller mindre verdt enn andre. Kan du/dere komme på andre eksempler på dette? Er det noen eksempler på at dette gjøres i dag?
 2. Hva visste egentlig omverdenen om konsentrasjonsleirene? Hvorfor tror dere at rykter og fortellinger om hva som skjedde der inne ble ignorert?
 3. Hvorfor er det viktig å lære om Holocaust selv om det er over 70 år siden andre verdenskrig sluttet?

 

Den kalde krigen

Kontrollspørsmål:

 1. Hvorfor blir rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen kald Den kalde krigen?
 2. Hvilke land var del av "Vestblokken" og hvilke var del av "Østblokken"?
 3. Hva var Berlinblokaden?
 4. Beskriv hva Marshall-hjelpen gikk ut på.
 5. Hvilke to ideologier og hvilke to militærallianser sto på hver sin side av "jernteppet" i det delte Europa?
 6. Hvorfor kalles Korea-krigen gjerne en indirekte krig mellom de to blokkene?
 7. Beskriv kort de fire fasene av Den kalde krigen, med fokus på vekslingen mellom intens spenning på randen av krig, til perioder med avspenning.
 8. Hva het muren som ble bygget av Sovjetunionen i 1961?
 9. Hvordan ble Cuba-krisen løst?
 10. Hvem var leder i det kommunistiske Nord-Vietnam?
 11. Beskriv kort hva dominoteorien gikk ut på.
 12. Hva var romkappløpet, og hvem ble første mann i verdensrommet?
 13. Hva het den sovjetiske lederen som innførte "perestrojka" og "glasnost" i politikken i Sovjetunionen mot slutten av 1980-tallet?
 14. Hvilket år falt Berlinmuren, og hvilket år ble Sovjetunionen oppløst?

(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål:

 1. Perioden etter Den andre verdenskrig kalles gjerne "etterkrigstiden". Er dette en god definisjon?
 2. Marshall-hjelpen bidro til å kjøle ned forholdet mellom Vestblokken og Østblokken. Hvorfor tror dere Sovjetunionen nektet de østeuropeiske landene å motta denne støtten?
 3. Både USA og Sovjetunionen hadde atomvåpen med stor ødeleggelsesevne. Hvorfor skapte dette både balanse og frykt under Den kalde krigen?
 4. Da Mikhail Gorbatsjov kom til makten i Sovjetunionen i 1985 var forholdet mellom supermaktene iskaldt. Dette bedret seg imidlertid fort etter at Reagan og Gorbatsjov etablerte et personlig forhold. Hvor mye tror dere vennskapelighet mellom statsoverhoder kan påvirke politikken som føres?

 

Forslag til filmer og dokumentarer

 • Kongens nei (2016): handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, hvor den norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden.
 • Kampene ved Arnheim (A Bridge Too Far, 1977): Historisk krigsdrama om allierte styrker sent på året 1944. Basert på en sann historie.
 • Gutten i den stripete pysjamasen (The Boy in the Striped Pyjamas, 2008). Forseggjort film om holocaust sett gjennom et barns øyne.
 • Mannen som reddet verden (The Man Who Saved the World, 2014): Spillefilm om en sovjetisk oberstløytnant og atom-alarmen i 1983.
 • The Wave (Die Welle, 2008): Tysk dramafilm om et sosialt eksperiment i vår tid som viser konsekvensene av totalitarisme.
 • Stalingrad: Tysk dokumentar som omhandler det avgjørende slaget om Stalingrad i 1942-43.
  https://tv.nrk.no/program/KOID21001813/stalingrad
 • Holocaust - Tidsvitner: Norsk dokumentar om holocaust, med kommentarer fra norske overlevende fra konsentrasjonsleire. https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=holocaust&mediaId=19792
 • Den kalde krigen: Hat, kjærlighet og propaganda: Omhandler slutten på 2. verdenskrig og begynnelsen på Den kalde krigen. https://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-propaganda/koid24004814/sesong-1/episode-1