Undervisningsopplegg Afrika

Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på bladet Afrika: kriser og håp. Trykk her for å lese flere aktuelle artikler om Afrika.

Trykk på bildet for å laste ned bladet i PDF-format.

Kontrollspørsmål 

 1. Hvor mange land består Afrika av i dag?
 2. Når og hvordan ble landegrensene i Afrika trukket opp?
 3. Hvilke religiøse trossystemer har afrikanere?
 4. Hvordan kan Afrika være verdens fattigste kontinent når det er så store forekomster av naturresurser på kontinentet?
 5. Hvorfor øker antallet mennesker som lever i dyp fattigdom i Afrika?
 6. Hvordan merkes klimaendringene i Afrika?
 7. Hvorfor omtales Sahel-beltet som verdens største sammenhengende kriseområde i dag?
 8. Hva går Kinas Afrika-politikk ut på?
 9. Hvilken rolle har Norge spilt i konflikten i Sudan?
 10. Hva er den Afrikanske Union (AU), og hva er deres målsetting?
 11. Hvordan har etniske og religiøse motsetninger preget stabiliteten i Den sentralafrikanske republikk?
 12. Hvor mange mennesker er på flukt i Afrika i dag, og hva flykter de fra?
 13. Hvorfor ble Den andre kongolesiske krig kalt for «den første verdenskrig i Afrika»?
 14. Hvem er Boko Haram?(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål

 1. Drøft årsaker til at flere afrikanske land har gått gjennom en demokratiseringsprosess fra 1990-tallet og fremover. Knytt drøftingen til konkrete eksempel.
 2. Hvilke tiltak mener du er i viktigste for fattigdomsbekjempelsen i Afrika?
 1. Hvilke konsekvenser har den europeiske koloniseringen hatt for Afrikas utvikling? Hvordan bærer kolonitiden preg på kontinentet i dag?
 2. Drøft årsakene for at Afrika har vært det mest konfliktfylte kontinentet de siste 25 årene.
 3. I flere afrikanske områder og land har kriger og konflikter forblitt langvarige og fastlåste. Redegjør for noen land hvor det har vært krig i lang tid. Hvorfor er det så vanskelig å få på plass varig fred i disse landene?
 4. Hvordan har terrorgrupper fått fotfeste i flere land i Afrika? Hvordan klarer terrorgrupper som Boko Haram i Nigeria og Al Shabaab i Somalia å utvide angrepsområdene sine til flere naboland?
 5. Hvorfor tror det internasjonale søkelyset fokuseres på konfliktbildet i Midtøsten heller enn i Afrika?

 

Tips til filmer og dokumentarer

Sand and Sorrow (2007):
dokumentar om krisen i Dafur

Blood diamond (2006) og Lord of War (2005):
diamantkriger

Hotel Rwanda (2004) og Shooting Dogs (2005):
omhandler folkemordet i Rwanda

Tsotsi (2005):
handlingen foregår i de sør-afrikanske gettoene

The last king of Scotland (2006):
basert på den brutale diktatoren Idi Amins regime i Uganda på 1970-tallet

The hart of Numba (2016):
omhandler konflikten i Namba-fjellene i Sudan

Print Friendly, PDF & Email