Den første verdenskrig

Snakker man om ”Krigen” i Norge, refereres det til Den andre verdenskrig, men i resten av Europa er det Den første verdenskrig som først og fremst har klamret seg fast i den kollektive hukommelsen som ”den store krigen”. Krigen startet i Europa, men det tok ikke lang tid før konflikten ble regnet som global og 31 land ble etter hvert direkte berørt av krigen. Den regnes som en av de blodigste krigene utkjempet i historien og den aller første totale krig der hele befolkningen og økonomien ble engasjert i krigføringen. Krigen varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918, og det antas at ni millioner stridende og syv millioner sivile liv gikk tapt, og at 20 millioner mennesker ble såret. Første verdenskrig regnes som en av de første moderne krigene, og årsaken til at så mange døde var særlig knyttet til de teknologiske og industrielle nyvinninger i krigsindustrien.

Alle de daværende økonomiske stormaktene ble dratt inn i krigen og grupperte seg i to blokker: de allierte – eller trippel ententen – som bestod av Storbritannia, Frankrike og Det russiske imperiet på den ene siden, og sentralmaktene som bestod av Tyskland og Østerrike-Ungarn på den andre. Alliansene ble reorganisert underveis etter hvert som flere land ble dratt inn i krigen eller skiftet side: Japan og USA gikk inn på de alliertes side, Det osmanske riket og Bulgaria gikk inn på sentralmaktenes side, og Italia gikk fra sentralmaktene til de allierte. Over 70 millioner soldater var mobilisert i det som ble en av de største krigene i historien.

I 2014 ble 100-års dagen for utbruddet til første verdenskrig markert flere steder i Europa. Til tross for at et helt århundre har gått, fikk de fire årene krigen varte enorme konsekvenser for det europeiske kontinent. Europakartet ble drastisk endret – både fordi noen stater forsvant, og fordi flere nye stater oppstod. Mange av dagens konflikter i Midtøsten kan også forstås bedre ved å se på hvordan Det osmanske riket ble delt opp som en konsekvens av å ha vært på den tapende siden i krigen. Den første verdenskrig var også en utløsende årsak til Den russiske revolusjonen som førte til opprettelsen av Sovjetunionen. Mange mener at de to verdenskrigene kan sees på som én krig med en 20 års våpenhvile i mellom, og på mange måter henger disse også sammen. Krigen fikk også store ringvirkninger i de sosiale-, økonomiske- og politiske systemene i Europa, og moderne europeisk historie kan ikke forstås uten å starte med ”Den store krigen”.

Last ned

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error