Tema: Internasjonale organisasjoner

Introduksjon til sikkerhetspolitisk samarbeid

introduksjon til FN

Introduksjon til NATO

Introduksjon til EU

Introduksjon til OSSE

Introduksjon til Europarådet

Introduksjon til CSTO

Introduksjon til Den arabiske liga

Introduksjon til den afrianske union

Samarbeid mellom organisasjonene

Samarbeid i praksis -   et tenkt scenario

Norsk deltakelse i INTOPS
Print Friendly, PDF & Email