Studietur til USA 27. oktober-2.november 2019

Folk og Forsvar arrangerer studietur til USA med besøk til Washington DC, Norfolk og New York. I Washington DC besøkes Norges ambassade, Pentagon og en eller flere tenketanker. I Norfolk er det NATO ACT og flåtebasen som står på programmet, og i New York settes fokus på FN og Den norske FN-delegasjonens arbeid. Gruppen vil bestå av 12-15 personer, med ulik relevant bakgrunn, og det forventes aktiv deltakelse i spørsmåls- og diskusjonsrunder. Engelsk må beherskes.

Årets USA-tur vil finne sted den 27/10 – 2/11 2019, med hjemkomst Oslo den 3/11. Turen er subsidiert, men deltakerne betaler en egenandel på kr 18 000,-. Dette inkluderer fly t/r Oslo-New York-Oslo, fly New York-Norfolk, buss Norfolk-Washington DC, tog Washington DC-New York, enkeltrom hotell, samt enkelte måltider.

Det er begrenset antall plasser, så interesserte bes sende en kortfattet søknad, og fortelle litt om egen bakgrunn og interesse for turen. For nærmere opplysninger om studietur til USA, kontakt Folk og Forsvar på tlf 22 98 83 60.

Søknadsfrist for å melde sin interesse for turen er den 12. august, og søknaden sendes på mail til generalsekretær Monica Mattsson Kämpe på mail mkm@folkogforsvar.no.

Felles for alle Folk og Forsvars turer er:
– Alle deltakere må beherske engelsk, og det forventes aktiv deltakelse i diskusjoner og spørsmålsrunder. Hele programmet må følges.
– Alle deltakere må sørge for egen reiseforsikring, samt at gyldig pass foreligger minst 6 uker før avreise, av hensyn til adgangskontroll i internasjonale organisasjoner. Enkelte turer krever visum, nærmere informasjon om dette kommer når deltakergruppen er sammensatt.
– Noen av turene kan være strevsomme, så deltakerne må være av normalt god helse/fysisk form for reisen. Dette innebærer bl.a. å håndtere egen bagasje, kunne gå til fots mellom møtene og tåle tidvis lange dager. Brukes medisin, bør det tas med ekstra doser, i tilfelle flyforsinkelser.

Publisert: 25. juni 2019
Print Friendly, PDF & Email