STUDIETUR TIL SVALBARD OG BARENTSHAVET

Lyst å lære mer om Svalbard-samfunnet, Kystvaktens arbeid og utfordringer i nordområdene?Folk og Forsvar arrangerer studietur til Svalbard den 9. – 15. september 2019

Programmet omfatter et møteprogram i Longyearbyen, som tentativt inkluderer besøk og orienteringer hos Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Norsk Polarinstitutt og UNIS, samt en sightseeing i Longyearbyen og omegn. Deretter går vi om bord et av Kystvaktens fartøy, og er med dem på deler av en ordinær tur ned mot fastlandet. Dette gir en unik mulighet til sette seg inn i Kystvaktens arbeid. Hvis vær og tidsskjema tillater det, vil det kunne bli stopp på Bjørnøya. Om bord vil det også arrangeres uformelle miniseminarer, der vi trekker på medbrakte krefter og diskuterer aktuelle temaer.

Vi arrangerer denne turen sammen med Den norske Atlanterhavskomite, og gjør oppmerksom på at det er svært begrenset med plass, da hver av organisasjonene kun disponerer 5 – 6 plasser hver. Deltakerne velges ut etter søknad, der vi i uttaket legger vekt på en bredt sammensatt gruppe fra ulike sektorer. Egenandel vil være kr 7 500,-. Dette inkluderer fly Oslo-Longyearbyen og fly Tromsø -Oslo, 2 netter på hotell i Longyearbyen, øvrige netter i delt 2-mannslugar om bord i Kystvakten, samt de fleste måltider og aktiviteter som beskrevet i programmet.

Om du er interessert i å delta på studieturen, send en kortfattet søknad der du forteller litt om egen bakgrunn og interesse til generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe, mkm@folkogforsvar.no innen 17. april.

Felles for Folk og Forsvars studieturer: – Det er begrenset antall plasser, og deltakergruppen settes sammen etter en kortfattet «søknad», da vi ønsker et bredt sammensatt reisefølge, fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.
– Studieturene er subsidiert, men det betales en egenandel som varierer fra tur til tur.
– Alle deltakere må beherske engelsk, og det forventes aktiv deltakelse i diskusjoner.
– Alle deltakere må sørge for egen reiseforsikring, samt at gyldig pass foreligger minst 4 uker før avreise av hensyn til adgangskontroll i internasjonale organisasjoner.
– Noen av turene kan være strevsomme, så deltakerne må være av normalt god helse/fysisk form for reisen. Dette innebærer bl.a. å håndtere egen bagasje, kunne gå til fots mellom møtene og tåle tidvis lange dager. Publisert: 26.03.2019

Print Friendly, PDF & Email