Sommerhilsen fra Generalsekretæren 2019

Allerede halvveis i 2019! Det har vært travle måneder for Folk og Forsvar, og vi vil gjerne benytte anledningen til å ønske deg en riktig god sommer, og fortelle litt om hvordan vi har arbeidet så langt i år.

Har du fått sett på de nye web-sidene våre? Her finner du artikler om en lang rekke konflikter og andre aktuelle emner. Vi har også laget en egen seksjon med ressurser for skoleverket, der man kan klikke seg inn på ulike konfliktområder via et interaktivt kart. Det finnes også spesialopplegg med kontrollspørsmål til utvalgte tema. Web-sidene er også oppdatert med kommende seminarer, og det er lett å melde seg på om du finner et seminar i nærheten av deg!

Rundt 7 250 personer har deltatt på en av våre 163 aktiviteter i første halvår. Ungdom er en prioritert målgruppe for Folk og Forsvars informasjonsarbeid, og vi har foretatt rundt 100 skolebesøk for elever i videregående eller ungdomsskoler. Elever på videregående skole får ofte foredrag om sikkerhetspolitikk og aktuelle konfliktområder.  Temaforedrag om falske nyheter, og menneskerettigheter under press er også etterspurt. En annen populær aktivitet er rollespillet Fred og konflikt, der deltakerne selv skal styre et land, og må forhandle seg fram til løsninger på ulike problemstillinger som dukker opp underveis i spillet. Elever på ungdomsskolene tar som regel kontakt i forbindelse med studieturer til de tidligere konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Vi kan tilby pensumrelevante foredrag om 1. og 2. verdenskrig, samt Den kalde krigen.  Det er også mulig å søke noen kroner i støtte til reisekassa.

Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner blir, sammen med de videregående skolene, invitert til dagsseminarer rundt om i landet. En god blanding av ungdom og voksne gir ofte en god dynamikk til seminarene. Hovedtyngden er imidlertid også her ungdommen. For mange voksne kan det være vanskelig å ta seg fri på dagtid, så vi stiller også med foredrag på kveldstid og i helger. Kanskje din forening har lyst på besøk fra Folk og Forsvar?

I midten av mai ble Folk og Forsvars årlige nordiske konferanse avholdt i Stockholm. I år var det vår svenske søsterorganisasjon Folk och Försvar som var vertskap, og hovedtemaene i år var det nye totalforsvaret, og hvordan opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner under krise og krig. Informasjon, desinformasjon og folkeforankring sto også på agendaen. Et trettitalls deltakere fra Sverige, Norge og Finland deltok på konferansen.

Årets første studietur ble avholdt i slutten av mai. Den startet i Budapest, der deltakerne deltok på et seminar arrangert av Central European University, om EU-Russia relations. Deretter forsatte programmet med gode orienteringer av ambassadøren, samt møter med tenketanken Political Capital og Den ungarske atlanterhavskomiteen. Ferden gikk videre til Bratislava med en god orientering i Den norske ambassaden, samt en historisk vandring med lokal guide. Programmet ble avsluttet i Wien, der gruppen besøkte OSSEs hovedkvarter i Hofburg, Den norske OSSE-delegasjonen, ambassaden og FN. Gode orienteringer også der gjorde at deltakerne fikk fordypet seg både i østerriksk politikk, og den aktuelle agendaen i OSSE og FN.

 Folk og Forsvars trykte informasjonsmateriell er fortsatt populært, og så langt i år er ca 4 500 eksemplarer av temahefter, leksikon og annet materiell sendt ut etter bestilling, eller distribuert ved de ulike aktivitetene. I tillegg kommer bladet vårt, som er et halvårlig magasin. Det sendes ut til ca 6 000 abonnenter, og resten av opplaget distribueres på ulike aktiviteter.

I juli måned finner du nok ikke så mange av oss på kontoret, men vi holder åpent, så bare ta kontakt om det skulle være noe. Til høsten braker det løs igjen, med studieturer til bl.a. Svalbard, USA og Brussel, samt nye seminarer rundt om i landet.

Da gjenstår det bare å ønske deg en riktig god sommer – så ses vi kanskje til høsten?

Monica K. Mattsson Kämpe,

Generalsekretær

Print Friendly, PDF & Email