Ressurser til skoleverket

Vi har satt sammen undervisningsopplegg bestående av kontrollspørsmål og diskusjonsoppgaver knyttet til noen av våre temahefter. Vi har også laget en liste med forslag til filmer og dokumentarer for hvert tema.

Undervisningsopplegg internasjonale organisasjoner

Undervisningsopplegg Afrika
Undervisningsopplegg den første verdenskrig
Undervisningsopplegg Den andre verdenskrig, holocaust og den kalde krigen