Publikasjoner

I tillegg til foredragsvirksomhet produserer Folk og Forsvar en god del eget skriftlig materiell. Artiklene vi skriver streber etter å gjøre komplekse tema mer tilgjengelige og kan fin supplere pensum i videregående skole, eller fungere som bakgrunnsinformasjon for de som ønsker å sette seg inn i nye tema. Artiklene produseres både av ansatte i Folk og Forsvar og gjesteskribenter som regnes som eksperter på sine felt. Informasjonen er partipolitisk nøytral og tar ingen normative standpunkt. Målet er å gi faktabasert informasjon om aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske saker på en lettfattet måte.

Alle våre artikler distribueres kostnadsfritt, og publiseres under lisens by-nc-nd (navngivelse-ikkekommersiell-ingen bearbeidelse). Dette innebærer at artiklene vi publiserer kan deles i form av kopiering, distribuering og spres i hvilket som helst medium eller format, forutsatt at det oppgis korrekt kreditering, lenke til lisensen og indikeres om endringer er blitt gjort. Du kan videre ikke benyttet materialet til kommersielle formål.

 

Print Friendly, PDF & Email