Sudankonflikten: Fra ett land til to

0.00kr

Sudan har en lang historie med en rekke statsdannelser før kolonimakten Storbritannia gikk inn i landet i 1899, og allerede da administrerte britene nord og sør som adskilte enheter. Under Juba-konferansen i 1948 var det et ønske om at kolonimakten skulle love uavhengighet for Sør-Sudan når de trakk seg ut. Sudan fikk sin selvstendighet i 1956, og ble samlet som ett land. I sør ble det oppfattet som et løftebrudd. Utover 80-tallet kom islamistiske krefter til makten, og det var borgerkrig i landet i perioden fra 1983-2005. Hensikten med dette heftet er å gå dypere inn i historien frem til delingen av Sudan som ble et faktum 9. juli 2011 da Sør-Sudan fikk anerkjennelse som et eget land. Temaheftet tar videre for seg innholdet i fredsavtalen «The Comprehensive Peace Agreement» som ble underskrevet i Kenya mai 2005, FNs rolle i Sudan under borgerkrigen og etter 2005, perioden etter fredsavtalen ble underskrevet, samt veien videre i de to landene med utfordringene Sør-Sudan og Sudan møter i dag. Heftet er skrevet av Marit Hernæs som har svært god kjennskap til Sudan og Sør-Sudan blant annet gjennom arbeid for Norsk Folkehjelp.

 

Tilbake til butikken
Kategori: