Sikkerhetspolitisk leksikon

0.00kr

For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske leksikon. Verden omkring oss er i kontinuerlig endring, og vi opplever et stadig behov for lettforståelig faktainformasjon. Boken tar sikte på å dekke temaene forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonale organisasjoner, konfliktområder og vårt nasjonale forsvar. Det er vårt håp at boken kan være til nytte for både skoleelever, studenter og fagfolk av forskjellig sort, samt lesere med en allmenn interesse for emnene.

 

Tilbake til butikken
Kategori: