Fra partner til motpart?

0.00kr

Russland er en meget viktig aktør på verdens utenrikspolitiske arena. Det er en sterkt økende interesse for å prøve å forstå hvorfor landets ledelse tar avgjørelser som påvirker og i noen grad endrer forholdet til andre land. Det er en klar endring i Russlands syn på vestlige land fra 2013 og frem til i dag; fra en rimelig positiv holdning til en svært negativ oppfatning av hva vestlige land og organisasjoner betyr for Russland. Det understrekes stadig sterkere at Russland alltid har vært utsatt for at vestlige land har prøvd «å få kontroll med Russlands voksende muligheter» – slik president Vladimir Putin uttrykte det i sin tale til Den føderale forsamling den 4. desember 2014. Samtidig blir situasjonen stadig verre for de som uttrykker meninger og holdninger som er kritiske til den politiske makt. Uavhengig, kritisk informasjon er praktisk talt umulig og det investeres enorme midler i propaganda for det offisielle syn, både overfor egne innbyggere og gjennom TV-sendinger til resten av verden. Annekteringen av Krim i februar/mars 2014 og den permanente støtten til separatistene i Øst-Ukraina siden februar 2014, har plassert Russland som en motpart til vestlige land, mens landet tidligere ble oppfattet som en viktig partner. Disse hendelsene og Russlands store aktivitet i mange deler av verden gjør at det er aktuelt med en oppdatert orientering om Russland i 2015. Temaheftet er skrevet av tidligere NRK korrespondent i Moskva og russlandskjenner Elnar Seljevold

 

Tilbake til butikken
Kategori: