Midtøsten og Nord-Afrika: Statsdannelser og konflikter

0.00kr

Den arabiske våren resulterte i omfattende politiske omveltninger og går nå inn i sitt femte år, i en region som er alt annet enn stabilt. Borgerkrigen i Syria, fremmarsjen til terrorgruppen IS og store humanitære katastrofer preger nyhetsbildet.  Hensikten med temaheftet er å si noe om bakgrunnen til dagens kaotiske region ved å gå dypere i Midtøstens moderne historie, regionens politiske og ideologiske utvikling, kilder til identitet og kamp om ressurser. Heftet er skrevet av Folk og Forsvars studentpraktikant, Mads Myrbråten, som driver ordinær informasjonsvirksomhet i Folk og Forsvar ved siden av hans masteroppgave relatert til Saudi-Arabias utenrikspolitikk.

 

Tilbake til butikken
Kategori: