Krise, krig og konflikt: årsaker, utvikling og utfordringer

0.00kr

I dette heftet skal vi se nærmere på hvordan krig og konflikt har endret seg, hva som er de vanligste årsakene til dagens konflikter, hva som er de største sikkerhetspolitiske utfordringene, samt hvilke sikkerhetspolitiske verktøy statene har i møte med disse. Vi går også gjennom hvilken rolle internasjonale organisasjoner spiller i konflikter, hva som rettferdiggjør bruk av militærmakt i henhold til internasjonal lov og utfordringer for konfliktløsning. Gjennom heftet er det grundig bruk av aktuelle konflikter som eksempler for å belyse de ulike tema. Heftet kan leses perm til perm, men vil fungere vel så fint som et oppslagsverk når man har behov for å sette seg nærmere inn i bestemte problemstillinger eller sider ved konflikter i vår samtid.

Last ned

Tilbake til butikken
Kategori: