Kontaktblad nr. 3 2017

0.00kr

Russland i hardt vær?

Av og til lager vi et temanummer av bladet vårt, og denne gangen vier vi et helt nummer til vår største nabo i øst, Russland. Russisk politikk har i stor grad påvirket den norske sikkerhetspolitiske debatten, fra Den kalde krigens dager og frem til i dag. Naboskapet går stort sett bra, men allikevel følges Russlands handlinger med et vaktsomt blikk. I dagens globale verden kan situasjoner som utspiller seg langt unna oss, også til syvende og sist ha en innvirkning på vår egen sikkerhetssituasjon.

I dette nummeret forsøker vi å se nærmere på både den innenrikspolitiske utviklingen i landet, samt Russlands forhold til andre sentrale aktører og posisjoner i ulike deler av verden. Håper du vil finne artikler av interesse!

Abonner på Folk og Forsvars magasin

Tilbake til butikken
Kategori: