Kontaktblad nr. 2 2016

0.00kr

Urolige tider

Både PST og E-tjenesten har nylig lagt frem sine åpne trusselvurderinger for 2016. Trusler om terror og voldelig ekstremisme, cybersikkerhet, Russlands utvikling, bekymring for statssammenbrudd i sårbare stater og det regionale våpenkappløpet i Asia er noe av det som preger rapportene. Utviklingen i Syria bekymrer, selv om man har et håp om en fungerende våpenhvileavtale. Ødeleggelsene er massive, og halve befolkningen er på flukt. Terrorbevegelsen IS kontrollerer deler av territoriet i Syria og Irak, og har støttespillere i de fleste land. I en global verden stopper ikke sikkerhetspolitiske utfordringer ved landegrensene – de krever mellomstatlig samarbeid. Det er en krevende tid, og de politiske dragkampene er betydelige, også innenfor Europa.

Abonner på Folk og Forsvars magasin

Tilbake til butikken
Kategori: