Den første verdenskrig

0.00kr

Snakker man om ”Krigen” i Norge, refereres det til Den andre verdenskrig, men i resten av Europa er det Den første verdenskrig som først og fremst har klamret seg fast i den kollektive hukommelsen som ”den store krigen”. Krigen startet i Europa, men det tok ikke lang tid før konflikten ble regnet som global og 31 land ble etter hvert direkte berørt av krigen. Den regnes som en av de blodigste krigene utkjempet i historien og den aller første totale krig der hele befolkningen og økonomien ble engasjert i krigføringen. Krigen varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918, og det antas at ni millioner stridende og syv millioner sivile liv gikk tapt, og at 20 millioner mennesker ble såret. Første verdenskrig regnes som en av de første moderne krigene, og årsaken til at så mange døde var særlig knyttet til de teknologiske og industrielle nyvinninger i krigsindustrien.

 

Tilbake til butikken
Kategori: