Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen

0.00kr

Første verdenskrig skulle være krigen som skulle få slutt på all krig. Slik gikk det imidlertid ikke, og dessverre ble siste halvdel av 1900-tallet vel så dramatisk som første halvdel. Ikke mer enn 20 år etter slutten på første verdenskrig, brøt en ny verdenskrig ut med et omfang få kunne forestilt seg på forhånd. Andre verdenskrig er den mest omfattende krigen i historien, med mer enn 100 millioner mobiliserte soldater. Det var en tilstand av total krig. Det vil si at de største stridende nasjonene hadde plassert alle økonomiske, industrielle og vitenskapelige ressurser tilgjengelig for krigsinnsatsen. Konflikten resulterte i 50-70 millioner drepte, noe som gjør krigen til den dødeligste konflikten i menneskehetens historie. I tillegg pågikk det en krig i krigen; Holocaust – den systematiske utryddelsen av cirka seks millioner jøder, cirka 400.000 sigøynere og 250.000 funksjonshemmede og homofile.Da freden kom i 1945 skulle det imidlertid kun vise seg å være en delvis sannhet, for de alliansene som ble knyttet under andre verdenskrig skulle vise seg å være skjøre, kunstige allianser som ikke tålte tyngden av de ideologiske motsetningene. Et jernteppe senket seg over Europa, og ikke før mot slutten av århundret skulle Europa igjen kunne forenes.

 

Tilbake til butikken
Kategori: