Om nettsiden og personvernspolitikk

Dette nettstedet er laget av Domenia Norge AS. På denne siden gir vi mer informasjon om vår nettside og personvern.

BILDER
Vi tilstreber å bruke bilder som vi har fulle rettigheter til, eller som kan brukes under en form for lisens. Vi prøver å være klare og oppgir alltid kilder til alt materiale.
Bortsett fra bilder tatt av våre ansatte, eier vi ikke bildematerialet på våre sider. Derfor er det spesielt viktig at Folk og Forsvar ikke er oppført som kilde til bilder uten at materialet blir brukt i samsvar med de opprinnelige bestemmelsene.

PUBLIKASJONER
Folk og Forsvar produserer mye skriftlig informasjonsmateriell. Disse publiseres under lisens by-nc-nd (navngivelse-ikkekommersiell-ingen bearbeidelse). Dette innebærer at artiklene vi publiseres kan deles i form av kopiering, distribuering og spres i hvilket som helst medium eller format forutsatt at det oppgis korrekt kreditering, samt lenke til lisensen. De kan videre ikke brukes til kommersielle formål, og det er ikke lov å omstrukturere, bearbeide eller bygge på materiale for så å distribuere det endrede materialet.

FOLK OG FORSVARS PERSONVERNSPOLITIKK

Denne personvernpolitikken forklarer hvordan Folk og Forsvar samler inn og bruker personlige data.
Disse personvernsreglene gjelder personopplysninger i forbindelse med Folks og Forsvars aktiviteter. Det vil si når en person registrerer seg for våre aktiviteter (seminar, foredrag eller studieturer), abonnerer på vårt elektroniske nyhetsbrev eller bestiller produkter fra vår hjemmeside www.folkogforsvar.no.
Denne politikken refererer til organisasjonen Folk og Forsvar med organisasjonsnummer 971437030.

SENTRALE BEGREP
En personopplysning er en opplysning som kan knyttes direkte eller indirekte til en fysisk levende person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Under visse omstendigheter kan informasjon om IP-nummer og brukeraktivitet når du bruker Tjenestene utgjøre personlige data.
Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, som innsamling, registrering og lagring.
Personopplysningsansvar er ansvaret for behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover.

HVA SAMLES INN?
Når du bruker tjenestene våre, oppgir du informasjon om deg selv, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personlige data i denne kategorien er de du aktivt gir oss når du for eksempel fyll inn webskjemaer, send meldinger via e-post eller gi oss tilbakemelding gjennom funksjoner opprettet for det formålet.

HVA BRUKES DATAENE TIL?
Vi samler personopplysninger for å utføre Folk og Forsvars aktiviteter. Eksempler på slike aktiviteter er seminarer, konferanser, studieturer, utsendelse av publikasjoner og nyhetsbrev, og lignende.
Personer som registrerer seg for våre tjenester oppgir visse personlige opplysninger for å motta dem.
Hensikten med innsamlingen er først og fremst å kunne sende invitasjoner, nyheter, og eventuelle avlysninger om våre aktiviteter, med andre ord sentrale handlinger for å oppnå formålet med aktiviteten.
Vi samler kun personlig informasjon som deltakerne selv har avgitt, og i alle tilfeller er det nødvendig med en aktiv handling fra den personen som skal registrere seg.

OVERFØRING AV PERSONLIGE DATA
Vi selger eller samler ikke inn data til noen tredjepart.
I forbindelse med en aktivitet som skal faktureres, gjør vi dette selv.
På studieturer deler vi deltakerinformasjon til partnere som reisebyrå og konferansefasilitet. Videre behandling av data faller dermed inn under personvernspolitikken til reisebyrå, hoteller, flyselskaper og lignende som vi samarbeider med.
Vi samarbeider med Pindena for registrering til våre konferanser, og har en egen databehandlingsavtale med dem. Informasjonen lagres på server som står i Norge, og de utgir ingen informasjon til tredjeparter.
Vi samarbeider med Make for vårt elektroniske nyhetsbrev og har en egen databehandlingsavtale med dem. Informasjonen lagres på server som står i Norge, og de utgir ingen informasjon til tredjeparter.

LAGRING AV PERSONLIGE DATA
Program og deltakerlister fra våre konferanser lagres i vårt arkiv i henhold til regnskapsloven og slettes etter ti år.
I de tilfeller der Folk og Forsvar gir økonomisk støtte til studieturer, lagres program og deltakerliste i vårt arkiv i henhold til regnskapsloven og slettes etter ti år.
Program og deltakerlister fra våre studieturer lagres i vårt arkiv i ti år. Beredskapskort laget i forbindelse med studieturene, slettes/makuleres når turen er gjennomført.
De som ønsker å abonnere på vårt magasin blir lagret i vårt register frem til de selv avslutter abonnementet.
Ofte er det relevant å se hvem som har deltatt på våre aktiviteter i tidligere år i forbindelse med utsendelser, invitasjoner og valg for fremtidige turer og konferanser.
Det er alltid en mulighet til å avslutte abonnement på våre tjenester.
Du kan også kontakte oss og be om å bli fjernet fra vårt register.
Personlige data lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen som er beskrevet i disse personvernreglene.

PERSONLIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED ANSETTELSER
I forbindelse med ansettelser samler vi søknadene som kommer inn og stiller disse personopplysningene til disposisjon kun til de som deltar i evaluerings- og rekrutteringsprosessen.
Etter rekruttering vil alle søkere bli informert om resultatet og søknadene vil bli slettet / makulert, med mindre søkeren har gitt samtykke til å oppbevare CV’en for eventuelle kommende ansettelsesprossesser.

KORREKSJON, BLOKKERING OG SLETTING
Du har rett til å be om et såkalt registerutdrag med informasjon om hvilke personlige data vi har registrert på deg. Du har rett til denne informasjonen gratis i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Du har også rett til å be om at vi enten retter, blokkerer eller sletter personlig informasjon i samsvar med gjeldende lov.

MODIFIKASJONER I PERSONVERNSPOLITIKKEN
Disse personvernsreglene kan oppdateres fra tid til annen. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på denne siden.

KONTAKTBESKRIVELSE FOR PERSONLIGE GARANTIER
For å utøve rettighetene ovenfor, eller hvis du har spørsmål om disse personvernsreglene, kan du kontakte oss på en av følgende måter:

Post og besøksadresse: Folk og Forsvar, Arbeidersamfunnetsplass 1c, 0181 Oslo, Norge
E-post: post@folkogforsvar.no skriv ”personvernsopplysninger” i emnefeltet.
Telefon: 22 98 83 60

Print Friendly, PDF & Email