Styret og organisasjon

Den daglige driften av Folk og Forsvar håndteres av administrasjonen med generalsekretæren i spissen. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, men mellom årsmøtene er det styret i Folk og Forsvar som legger planer og retningslinjer for organisasjonens virke, samt fungerer som et kontrollorgan for organisasjonens virksomhet. Styret består av representanter fra Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner, og møtes til styremøte 4-5 ganger i året. Medlemsorganisasjonene LO og NHO veksler på å inneha henholdsvis leder- og nestledervervet. På Folk og Forsvars årsmøte velges representanter til styret, basert på valgkomiteens anbefalinger. Styremedlemmer velges på en to års rotasjon, der ca halvparten er på valg hvert år.

Styret 2021

Arbeidsutvalget

Leder
Jon Kristiansen
NHO

Nestleder
Kristin Sæther
LO

Generalsekretær
Monica K. Mattsson Kämpe
Folk og Forsvar

Folk og Forsvars
styremedlemmer:

Rep. NHO
Mari Ulstein, Forsvars- og sikkerhetsindustriens for.

Rep. LO
Espen Finne
Norges Offisersforbund

Terje Vestvik
Det Frivillige Skyttervesen

Liv Margareth Thorkelsen
Forsvarets Høgskoleforening

Jens Kristian Øvstebø
Yata

Per Erik Ommundsen
Politiets Fellesforbund

May Britt Buhaug
Norske Kvinners Sanitetsforening

 

Vararepresentanter i styret:

Tom-Rune Klemetsen
NTL Forsvaret

Iren Isfeldt
Forsvarets Seniorforbund

John-Erik Skjellnes Johansen
Norges Bondelag

Hanne Guro Garder
Norsk Totalforsvarsforum

Arnfinn Vik, NROF

Forsvarets observatør i styret:

Oberst Odd Inge Botillen
Forsvarsstaben

Sivil beredskaps observatør i styret:

Elisabeth Longva
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap

Revisor

Statsautorisert revisor Steinar Andersen
Horwath Revisjon DA

Valgkomiteen

Britt Tove Berg Brestrup
NVIO

Christian Chramer
NHO

Marianne Breiland
LO

Print Friendly, PDF & Email