Årsberetning

Last ned folk og forsvars årsberetning for 2019.

Også 2019 har vært et aktivt år for Folk og Forsvar. Ungdom er en viktig målgruppe for oss, og samarbeidet med skoleverket er godt. Nesten 9000 elever fordelt på 160 ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler og universiteter har hatt besøk og foredrag av Folk og Forsvar. Temaene varierer, men bakgrunn for ulike konflikter, Midtøsten, Russland og «fake news» har vært blant de mest etterspurte på videregående skoler, mens Den andre verdenskrig og Kald krig har dominert ungdomsskolebesøkene.  Ytterligere 1400 elever fordelt på 49 skoler har spilt Folk og Forsvars rollespill om «Fred og konflikt». Spillet lar deltakerne ta rollene som regjeringer i fiktive land, der de må håndtere en rekke utfordringer og forhandle seg fram til løsninger på konflikter.

I 2019 har vi også arrangert 24 sikkerhetspolitiske dagsseminarer rundt om i landet, med litt over 1400 deltakere. De aller fleste er også her elever fra de videregående skolene i området, samt enkelte representanter fra ulike organisasjoner og fagmiljøer. Seks temaer blir presentert i korte bolker, og i vårsemesteret snakket vi om «Er Norge et sikkert samfunn? Samfunnssikkerhet, Forsvar og Beredskap», «Konflikter: Årsaker og utvikling», «Konfliktløsning og Stormaktsspill», «Vårens konfliktområde: Jemen», «Menneskerettigheter under press» og «Falske nyheter og kampen om sannheten». I høstsemesteret sto foredragene «Norge: Statsmakt, forsvar og beredskap», «Konflikter før og nå», «Europas sikkerhetsutfordringer», «Konfliktløsning: Utfordringer og aktører», «Høstens konflikt: Mali» og «Folkemord i vår tid» på programmet. Alle seminarene blir avsluttet med en quiz, med en liten premie til de som svarer mest rett og raskest.

På våre nettsider blir det hver uke lagt ut artikler om aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske tema. I 2019 har vi lagt mye arbeid i å bygge ut våre ressurser til skoleverket, og på vårt interaktive verdenskart finner du nå oppdaterte artikler om pågående konflikter og aktuell sikkerhetspolitisk utvikling i de fleste land. Over 200 unike brukere er inne på våre hjemmesider hver eneste dag. Vårt månedlige nyhetsbrev har hatt stor vekst i 2019; fra 495 abonnenter i desember 2018, til 1211 ved utgangen av 2019. På Facebook når våre artikler og analyser over 12 000 unike brukere hver eneste måned.

I 2019 ble det produsert et omfattende temahefte, med tittelen Krise, krig og konflikt – årsaker, utvikling og utfordringer, med et opplag på 10 000. Dette ble blant annet sendt til alle landets videregående skoler. Vi har også videreført bladet som et halvårig magasin. Hver utgave har et opplag på 9 000, hvorav rundt 5 500 går til faste abonnenter, og resten deles ut på seminarer, skolebesøk og via bestillinger fra nettsiden.

En studietur til Budapest-Bratislava-Wien ble arrangert i mai, med god assistanse fra de norske ambassadene og OSSE-delegasjonen. I september gikk den årlige studieturen til Svalbard og Kystvakten av stabelen, tradisjonen tro i samarbeid med DNAK. I oktober fikk vi igjen arrangert en studietur til USA, med besøk og gode orienteringer i Washington DC, Norfolk og New York.  Vi setter stor pris på all den hjelp og velvilje vi får fra både utenriksstasjoner, norske delegasjoner og andre fagmiljøer. Årets nordiske konferanse ble arrangert i Stockholm i mai, og i oktober besøkte en delegasjon vår danske søsterorganisasjon i København. Besøk i FOH, Bodø og Sjøforsvaret, Haakonsvern sto også på programmet i året som gikk.

Flere detaljer om de ulike aktivitetene kan studeres nærmere i denne årsberetningen – god lesning!

 

Oslo februar 2020,

Monica K. Mattsson Kämpe

 

Print Friendly, PDF & Email