Årsberetning

Last ned Folk og Forsvars årsberetning for 2018.

Vi i Folk og Forsvar har hatt et aktivt år. Rundt om i landet har det vært arrangert 30 dagsseminarer, for engasjerte deltakere. I vårsemesteret snakket vi særlig om samfunnssikkerhet, beredskap og forsvar, aktører og konflikter i verdenssamfunnet, cybersikkerhet og terror og radikalisering i Europa. I høstsemesteret gjorde vi en liten omlegging av dagsprogrammet, og gikk over til flere, men kortere, temabolker. Da ble også nye temaer, som menneskerettigheter, falske nyheter og påvirkningskampanjer en del av programmet, i tillegg til Høstens konflikt, der vi valgte å fokusere på Nord-Korea.

Vi besøker også en rekke skoler med spesialtilpassede opplegg. I 2018 har totalt 7 346 elever fordelt på 98 videregående, folkehøyskoler og ungdomsskoler hatt foredrag og fagdager med Folk og Forsvars foredragsholdere. Foredragsholderne våre har også besøkt 25 lag og foreninger i løpet av 2018, vi har vært medarrangører på fem seminarer om Trident Juncture og ett om europeisk sikkerhetspolitisk samarbeid. To av Forsvarets skoler og avdelinger har også hatt foredrag fra Folk og Forsvar. I tillegg til foredrag tilbyr vi et rollespill om fred og konflikt, som også er et populært arrangement. I år har vi holdt 56 slike rollespill. De fleste gruppene er klasser fra videregående skoler, men vi har også holdt det for organisasjoner og politiske ungdomspartier. Totalt har vi truffet i underkant av 12 000 deltakere på våre arrangementer i 2018.

I juni var vi vertskap for den årlige nordiske konferansen, og kunne ønske våre søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark velkommen til Trondheim og Midt-Norge. Programmet var omfattende, og inkluderte blant annet besøk på MEB Frigård, Værnes og Ørland hovedflystasjon. Det var mange gode diskusjoner underveis, bl.a. om ulike former av militært samarbeid i Norden. Som vanlig har det også vært arrangert ulike studieturer i året som har gått.  I år ble Svalbard, Litauen og Brussel besøkt.

Folk og Forsvars blad ble i 2018 lagt om til et halvårig magasin. Det har rundt 6 000 faste abonnenter, og deles også ut på samtlige seminarer og konferanser. En ny utgave av vårt sikkerhetspolitiske leksikon ble også ferdigstilt i 2018. Folk og Forsvar utvikler seg stadig digitalt. Det månedlige nyhetsbrevet presenterer en månedlig konflikt, i tillegg til andre, egenproduserte artikler om aktuelle tema. Vi satser også videre på våre Facebook-sider, der vi nå presenterer «ukens aktualitet». Året har også vært preget av utviklingen av våre nye websider – håper du er fornøyd med resultatet!

Flere detaljer om de ulike aktivitetene kan studeres nærmere i denne årsberetningen – god lesning!

Oslo februar 2019,

Monica K. Mattsson Kämpe

 

Print Friendly, PDF & Email