Årsberetning

 

Vi har nå lagt bak oss 2017, et år med rekordhøy aktivitet. Over 14 000 personer har deltatt på våre aktiviteter i året som har gått. Etterspørselen etter Folk og Forsvars informasjonsarbeid er gledelig høy.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er stadig i endring, og mange ønsker fakta og bakgrunn for utvikling og konflikter. Skal man kunne delta i samfunnsdebatten på en god måte, er det viktig å etterstrebe en god allmennkunnskap. Vi prøver på ulike måter å bidra til dette.

Trykk på bilde for å laste ned

Skoler, organisasjoner og andre institusjoner over hele landet har vært besøkt. I tillegg til de grunnleggende temaene, som samfunnssikkerhet, forsvar, beredskap og sikkerhetspolitikk, har vi fokusert på å informere om aktuelle saker som cybersikkerhet, terrorisme, radikalisering og ekstremisme i Europa, samt ulike aktuelle konfliktområder. Rollespillet om Fred og Konflikt er også avholdt en rekke steder rundt om i landet. Spillet gir deltakerne et litt annerledes møte med sikkerhetspolitikken, og fører ofte til stort engasjement. Som regjeringer i ulike land, må de gyve løs på de mange utfordringene som dukker opp underveis i spillet.

Folk og Forsvar prøver også å være synlige på andre aktuelle arenaer. Også i år hadde vi stand under Arendalsuka, og møtte et bredt publikum. Vi var også til stede med stand den 8. mai på Akershus festning i Oslo, samt på Den internasjonale nasjonale veterankonferansen i Sandefjord. Bladet til Folk og Forsvar kom i 2017 ut med 3 nummer, ett færre enn 2016. Bladet har rundt 6 000 faste abonnenter, og deles også ut på seminarer og konferanser. Rundt 24 000 eksemplarer av øvrig informasjonsmateriell er distribuert til interesserte. En rekke studieturer ble også arrangert i fjor, til Brussel, USA, Svalbard, Genève, Wien og Bratislava. Flere detaljer om de ulike aktivitetene kan studeres nærmere i denne årsberetningen – god lesning!

Oslo mars 2018,

Monica K. Mattsson Kämpe
Generalsekretær