Administrasjon

Monica K. Mattsson Kämpe
Generalsekretær

Monica K. Mattsson Kämpe (f.1970) fra Oslo er generalsekretær i Folk og Forsvar. Hun er utdannet Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo, med fransk og statsvitenskap i fagkretsen, samt Bachelor of International Business fra Økonomisk College. Hun har også gått hovedkurset til Forsvarets Høgskole, og har noe vekttall i Krisehåndtering fra Universitetet i Stavanger. Monica har «gått gradene» i Folk og Forsvar siden 1993, og vært generalsekretær siden 2002. I tillegg til å være organisasjonens daglige leder og ansikt utad, holder hun foredrag, skriver artikler og er ansvarlig redaktør for Folk og Forsvars blad og andre publikasjoner.

Tlf: 22 98 83 62
Mob: 99 24 15 78
E-post: mkm@folkogforsvar.no

Monica

Anne Marie Kvamme
Kontorsjef

Anne Marie Kvamme (f. 1969) fra Oslo er kontorsjef hos Folk og Forsvar.
Hun har høyskolestudier i økonomi og administrasjon fra Økonomisk College, i tillegg til IT-studier ved Norges Høyskole for Informasjonsteknologi. Anne Marie har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 1994, og har ansvar for økonomi, lønn, datasystem og annet kontorarbeid.

Tlf: 22 98 83 63
Mob: 40 24 06 77
E-post: amkvamme@online.no

Anne Marie

Adrian Pedersen
Administrasjonssekretær

Adrian Pedersen (f. 1967) fra Oslo er administrasjonssekretær hos Folk og Forsvar. Han har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, samt en bachelorgrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Adrian har også utdannelse innen grafisk design og markedsføring. Han har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2017, og har ansvar for blant annet sentralbord, kontorarbeid og det praktiske forarbeidet tilknyttet Folk og Forsvars seminarvirksomhet.

Telefon: 22 98 83 60
Mob: 93 04 09 87
E-post: adrian@folkogforsvar.no

Adrian

Vilde Wetteland Stoa
Redaktør/Informasjonsrådgiver

Vilde Wetteland Stoa (f. 1990) fra Oslo er informasjonsrådgiver hos Folk og Forsvar. Hun har en mastergrad i statsvitenskap med fordypning i internasjonal politikk fra Universitetet i Oslo. Vilde skrev masteroppgaven om norsk sikkerhetsstrategi i nordområdene, i lys av den russiske militæropptrappingen i tidsperioden 2008 til 2015. Hun har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2015, har ansvar for Folk og Forsvar sine nettsider, nyhetsbrev og publikasjoner. Hun holder også foredrag.

Tlf: 22 98 83 69
mob: 92881403
E-post: vilde@folkogforsvar.no

Vilde

Victoria Ramm Henriksen (i permisjon)
Informasjonskonsulent

Victoria Ramm Henriksen (f. 1991) fra Bergen er informasjonskonsulent hos Folk og Forsvar. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap og en mastergrad i Peace and Conflict studies (PECOS) ved Universitet i Oslo. Victoria skrev masteroppgave om hvordan et endret sikkerhetspolitisk klima har påvirket rolleforståelsen til norske soldater i perioden etter 2014. Victoria har tidligere gått Hærens befalsskole og jobbet som praktikant ved Den norske FN-delegasjonen i Genève. Victoria har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2017, og bidrar til organisasjonens informasjonsvirksomhet ved å holde foredrag og skrive artikler.

E-post: victoria@folkogforsvar.no

Victoria nett2

Hannah Raake
Informasjonskonsulent

Hannah Raake (f. 1993) fra Bærum er informasjonskonsulent hos Folk og Forsvar. Hannah har en bachelorgrad i International Relations fra Universitetet i Exeter, og en mastergrad i The Theory and Practice of Human Rights ved Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave skrev hun om hvilken rolle lavkostands privatskoler kan ha i å oppnå retten til utdanning i Afrika sør for Sahara. Hun har tidligere jobbet som studentpraktikant ved Norges delegasjon til Europarådet. Hannah har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2018, og bidrar til organisasjonens informasjonsvirksomhet ved å holde foredrag og skrive artikler.

Tlf: 22 98 83 60
Mob: 95 93 32 40
E-post: hannah@folkogforsvar.no

Hannah

Malini Breivega
Informasjonsrådgiver

Malini Breivega (f. 1993) fra Bergen er informasjonsrådgiver hos Folk og Forsvar. Malini har bachelorgrad i medie– og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og fullførte våren 2020 sin mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave skrev hun om transnasjonal høyreekstrem terrorisme. Hun har tidligere jobbet som studentpraktikant ved Den norske FN-delegasjonen i Genève. Malini har vært ansatt i Folk og Forsvar siden januar 2019 og bidrar til organisasjonens informasjonsvirksomhet ved å holde foredrag og skrive artikler.

Tlf: 22 98 83 68
Mob: 97 71 48 74
E-post: malini@folkogforsvar.no

Malini webbilde

Narve Nilssen
Studentpraktikant

Narve Nilssen (f. 1997) fra Bergen er studentpraktikant hos Folk og Forsvar. Narve tjenestegjorde i Forsvaret fra sommeren 2016, og jobbet som landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret i perioden 2017-2019. Han studerer nå rettsvitenskap ved UiO, og bidrar til Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet ved siden av studiene.

Tlf: 22 98 83 60
Mob: 41 36 31 43
E-post: narve@folkogforsvar.no

Tor A. Sandli
Informasjonskonsulent/generalmajor(p)

Tor Arnt Sandli (f. 1948) fra Rygge er pensjonert generalmajor og er informasjonskonsulent i Folk og Forsvar. Han er utdannet ved Luftkrigsskolen, RAF Staff College, Forsvarets høgskole, NATO Defense College og Marshall-senteret. Han har blant annet vært sjef for Forsvarets stabsskole, overadjutant for H. M. Kongen, norsk seniorrepresentant ved US Central Command under operasjonene i Afghanistan og Irak, og sjef for NATOs nordlige luftoperasjonssenter (Combined Air Operations Centre). Etter pensjonering har han hatt konsulentoppdrag i de baltiske land og i Midtøsten. Tor har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 2014, og har ansvar for foredrag i ungdomsskolen om Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen, men han holder også foredrag på videregående skoler og i ulike foreninger.

Tlf: 22 98 83 64
Mob: 40 04 08 56
E-post: tor@folkogforsvar.no

Tor

Lars Andreas Rognan
Informasjonskonsulent/Orlogskaptein

Lars (f.1963) fra Trondheim er Forsvarets liaison hos Folk og Forsvar. Han har maskinutdanning fra Sjømilitære Korps og HIST, samt økonomiutdanning fra BI. Lars har tidligere jobbet som maskinmester på en rekke militære fartøyer, vært kommandant ved Vardøhus og har 10 års tjeneste ved hovedkvarter i Forsvaret (FOH). Han har vært tilknyttet Folk og Forsvar siden 2011, og bidrar til organisasjonens informasjonsvirksomhet ved blant annet å holde foredrag på skoler, konferanser og i foreninger.

Tlf:: 22 98 83 67
Mob: 46 41 28 71
E-post: lar@folkogforsvar.no

Lars
Print Friendly, PDF & Email