Om oss

Folk og Forsvar er en paraplyorganisasjon for landsomfattende, frivillige organisasjoner. Folk og Forsvar har 60 medlemsorganisasjoner, og ble stiftet av et enstemmig Storting i 1951, etter forslag fra Forsvarskommisjonen av 1946. Siden opprettelsen har LO og NHO hatt en sentral plass i styret, og stiller med henholdsvis leder og nestleder.

Folk og Forsvars formålsparagraf er å arbeide for fred, frihet og demokrati. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget, fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, samt å skape forståelse for behovet for et forsvar, beredskapsmessig robusthet i samfunnet og sikkerhet og trygghet for den enkelte, for slik å styrke forsvarsviljen.

Folk og Forsvars informasjonsarbeid dekker hele landet og er partipolitisk nøytralt. Etterspørselen etter organisasjonens aktiviteter er høy. Hvert år deltar i overkant av 12 000 personer på Folk og Forsvars forskjellige arrangementer rundt omkring i landet, og vårt skriftlige materiell når like mange hver måned.

Du kan lese mer om vår aktivitet i årsberetningen for 2019.

Print Friendly, PDF & Email