Om oss

Folk og Forsvar er en paraplyorganisasjon for landsomfattende, frivillige organisasjoner. Folk og Forsvar har 62 medlemsorganisasjoner, og ble stiftet av et enstemmig Storting i 1951, etter forslag fra Forsvarskommisjonen av 1946. Siden opprettelsen har LO og NHO hatt en sentral plass i styret, og stiller med henholdsvis leder og nestleder. Folk og Forsvars formålsparagraf er å arbeide for fred, frihet og demokrati. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget, fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, samt å skape forståelse for behovet for et forsvar, beredskapsmessig robusthet i samfunnet og sikkerhet og trygghet for den enkelte, for slik å styrke forsvarsviljen.

Folk og Forsvars informasjonsarbeid dekker hele landet og er partipolitisk nøytralt. Etterspørselen etter organisasjonens aktiviteter er høy: I 2017 deltok litt over 14 000 personer på Folk og Forsvars forskjellige arrangementer rundt omkring i landet. Blant disse arrangement var 40 seminarer, 68 temadager på videregående skoler, 77 temadager på ungdomsskoler, 12 temadager for Forsvaret, og 47 rollespill.

Print Friendly, PDF & Email