Norske soldater til Mali

60 norske soldater og et transportfly er sendt til FNs farligste fredsbevarende operasjon for øyeblikket; MINUSMA i Mali. Siden 2013 har FN prøvd å skape stabilitet og gjenopprette myndighetenes kontroll i det krigsherjede landet.  

Av: Kathinka Louise Rinvik Bratberg

Til tross for at demokrati ble innført i Mali i 1992, har situasjonen vært svært ustabil. Statsmakten i Mali er svak og mangler legitimitet, spesielt blant befolkningen i de nordøstlige delene av landet. Nord i landet kjemper tuaregene for selvstendighet og allierte seg i 2011 med islamistgrupper som på sin side ønsket å innføre sharia i Mali. Mot slutten av 2012 startet noen av jihadistgruppene en offensiv sørover med hovedstaden Bamako som mål. Et al-Qaida-styrt territorium i Nord-Afrika begynte å fremstå som en reell mulighet. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ble opprettet i 2013 etter resolusjon 2100 i FNs sikkerhetsråd, og har siden 2013 jobbet for å gjenopprette Malis territorielle integritet, og hatt ansvar for sikkerheten i landet. FN har omtrent 13000 soldater og politifolk i Mali, og disse er for det meste utplassert i de urolige og lovløse områdene nord i landet. Les mer om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Mali.

Det norske Hercules C-130J og 60 soldater ankommer Bamako, Mali den 8. mai 2019. Foto: Terje Megård/Forsvarets mediearkiv

På FNs toppmøte om fredsbevarende operasjoner i slutten av mars, kunngjorde statssekretær Tone Skogen at Norge vil fortsette å støtte MINUSMA-operasjonen i Mali i to år til. At Norge fornyer bidraget kan også knyttes til den pågående kampanjen for å bli medlem av FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-2022.

FN har et stort behov for flytransport i Mali og det norske Hercules-transportflyet skal brukes til å frakte etterforsyninger av proviant og drivstoff, samt droppe personell og materiell i fallskjerm. De 60 norske soldatene som nå er sendt til Mali skal bidra med taktisk transportkapasitet for å få fraktet personell og last. De har også med seg Forsvarets bombehunder for å gjennomgå lasten slik at det ikke kommer sprengstoff med om bord på Herkules-flyene.  De norske soldatene skal være på leiren Camp Bifrost i hovedstaden Bamako. Dette er en base for transportflyene fra MINUSMAs bidragsytere og det er Det norske Forsvaret som drifter basen. Bidraget har fått navnet NORTAD II og de fleste tilhører 335-svadronen på Gardermoen, men det er også hentet inn mannskaper fra andre avdelinger i Luftforsvaret.

Norge har bidratt til FN-operasjonen i Mali siden den ble etablert i 2013 og har i dag 15 soldater i landet. Av de 60 soldatene som nå har reist ned, er det bare seks som ikke har vært der før. I mars 2019 varslet FN om at sikkerhetssituasjon i Mali var svært vanskelig, og at antallet terrorangrep mot FNs fredsbevarende styrker, Malis militære styrker og sivile har økt kraftig. I april publiserte et IS-tilknyttet propagandanettsted et videoopptak av det som skal være terrorlederen Abu Bakr al-Baghdadi som oppfordrer islamistgruppene i Mali til å trappe opp innsatsen mot Frankrike og allierte land. MINUSMA regnes som FNs farligste fredsbevarende operasjon og over 100 FN-soldater er drept i landet siden 2013. De norske styrkene skal imidlertid operere fra baser som er godt sikret, og det regnes for lite sannsynlig at de havner i skarpe situasjoner. Selv om det norske bidraget er en luftkapasitet, har de som del av FN-styrken også mandat til å gripe inn og beskytte sivile hvis det er nødvendig.

Norge deltar per 2019 i ti internasjonale operasjoner.

Se FNs video om det norske bidraget til Mali i 2016. På dette oppdraget fraktet det norske Hercules-flyet medlemmer av Malis parlament fra Bamako til Gao.

Video: FN/Youtube
Publisert: 13. mai 2019
Print Friendly, PDF & Email