artikler om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

På denne siden finner du artikler og faglige dypdykk om forsvaret, norsk sikkerhetspolitikk, samfunnsikkerhet og beredskap.

siden er under ombygging

Introduksjon til forsvaret

Introduksjon til norsk sikkerhetspolitikk

Trusler mot Norge i 2020

forsvaret

Introduksjon til Luftforsvaret
Introduksjon til
e-tjenenesten
verneplikten i utvikling
introduksjon til Forsvarets hundeskole

Garnisonen i Sør-Varanger

introduksjon til Kystvakten

Forsvarets sanitet

Veien mot ny langtidsplan i Forsvaret

Introduksjon til Brigade Nord
Introduksjon til balltiske missiler og missilforsvar

Flere fornøyde med kvaliteten på Forsvaret

Hva tenker våre allierte om Norges forsvar?

Norges forhold til Russland

Status verneplikt - en innsikt i soldatenes hverdag

Sivilforsvaret tester varslingssystemet

Totalforsvaret i praksis

Totalforsvaret anno 2019
samfunnsikkerhet og beredskap

22. juli fra et beredskapsperspektiv
Digitalt risikobilde 2020

Den usynlige fienden: kampen mot epidemier

Hvordan kan koronaviruset stanses?

Klimaendringene i lys av sikkerhet og beredskap
Matsikkerhet

Finnmarksløpet
Internasjonale operasjoner og bidrag
Norge leder nato til sjøs

Norsk politi i internasjonale fredsoperasjoner

I tjeneste for Norge- i Mali

Norges oppdrag i Mali

Norsk bidrag i Kosovo

Storøvelsen Northern Wind i Sverige

Hæren sendes til Sverige

Stor NATO-øvelse i Østersjøen
Trident Juncture

På innsiden av øvelsen Trident Juncture

Norske styrker på jobb i utlandet
nordområdene

Kampen om Grønland

Svalbard: En brikke i stormaktsspillet?

Med blikket mot nord

Russland og Arktis
merkedager
Hva feires egentlig på frigjøringsdagen?

Frigjøringsjubileum i koronaens tid
Historien bak 17. mai

Bakgrunnen for unionsoppløsningen med Sverige i 1905
relevante undervisningsopplegg
Print Friendly, PDF & Email