Artikler om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

På denne siden finner du artikler og faglige dypdykk om forsvaret, norsk sikkerhetspolitikk, samfunnsikkerhet og beredskap.

siden er under ombygging

Introduksjon til forsvaret

Introduksjon til norsk sikkerhetspolitikk

Trusler mot Norge i 2021

Introduksjonsartikler om forsvaret

Introduksjon til totalforsvaret
Introduksjon til Sjøforsvaret

Introduksjon til Luftforsvaret

introduksjon til Kystvakten
Introduksjon til balltiske missiler og missilforsvar

Introduksjon til Forsvarets sanitet

Introduksjon til Brigade Nord
introduksjon til Forsvarets hundeskole

Intoduksjon til GSV
Introduksjon til
e-tjenenesten
tematiske dypdykk om forsvaret

Geostrategisk skvis: Norge mellom stormakter
Forsvarsministeren om fremtidens utfordringer

Forsvarssjefen om folket og Forsvaret

Totalforsvaret i praksis på Gjerdrum

Totalforsvaret under korona-pandemien

Flere fornøyde med kvaliteten på Forsvaret

Sivilforsvaret tester varslingssystemet

Hva tenker våre allierte om Norges forsvar?
verneplikten i utvikling

Veien mot ny langtidsplan i Forsvaret

Status verneplikt - en innsikt i soldatenes hverdag

Totalforsvaret og internasjonal rett

Norges forhold til Russland
samfunnsikkerhet og beredskap
Hvordan skal Norge nå klimamålene?

22. juli fra et beredskapsperspektiv
Digitalt risikobilde 2020

Den usynlige fienden: kampen mot epidemier

Hvordan kan koronaviruset stanses?

Klimaendringene i lys av sikkerhet og beredskap
Matsikkerhet

Finnmarksløpet
Internasjonale operasjoner og bidrag
Norge leder nato til sjøs

Norsk politi i internasjonale fredsoperasjoner

I tjeneste for Norge- i Mali

Norges oppdrag i Mali

Norsk bidrag i Kosovo

Storøvelsen Northern Wind i Sverige

Hæren sendes til Sverige

Stor NATO-øvelse i Østersjøen
Trident Juncture

På innsiden av øvelsen Trident Juncture

Norske styrker på jobb i utlandet

Med blå hjelmer for fred
nordområdene

Kampen om Grønland

Svalbard: En brikke i stormaktsspillet?

Med blikket mot nord

Russland og Arktis
merkedager
Hva feires egentlig på frigjøringsdagen?

Frigjøringsjubileum i koronaens tid
Historien bak 17. mai

Bakgrunnen for unionsoppløsningen med Sverige i 1905
relevante undervisningsopplegg
Print Friendly, PDF & Email