Moderne slaveri – En sikkerhetsutfordring?

I fjor høst rapporterte CNN om slavehandel i Libya og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, kalte lidelsene til migrantene fanget i Libya en krenkelse av menneskeheten. For mange av oss forbindes ordet slaveri med en svunnet tid, og når det tales om slaveri i dag er det som et kaldt gufs fra en fortid som ikke er så fjern som vi ønsker.

Av Victoria Ramm Henriksen

Store Norske Leksikon (SNL) definerer slaveri som et system der en gruppe mennesker står i eiendomsforhold til andre, på en slik måte at denne gruppen kan utnyttes betingelsesløst. De aller fleste av oss forbinder slaveri med den transatlantiske slavehandelen som varte fra 1500 tallet til opphevelsen av slaveriet etter borgerkrigen i USA i 1865. På tross av at slaveri formelt ble forbudt i USA, fortsatte slaveriet flere steder. I flere arabiske land ble ikke slaveriet formelt avskaffet før i 1960.

Barnearbeid i Kailo, DRC. Barna jobber i minen sammen med foreldre og andre voksne (2007). Foto: Julien Harnies/Flickr.

FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 forbyr slaveri i enhver form, og slavehandel har en rekke ganger stått på FNs dagsorden, se artikkel 4 og 23 i FN-konvensjonen. FN vedtok i 1953 å overta Folkeforbundets slaverikonvensjon, som ble bygd ut med en tilleggskonvensjon i 1956 for å dekke arbeidsforhold som er beslektet med slaveri. På tross av dette rapporteres det fremdeles i dag om slaveri flere steder i verden, blant annet i Qatar, Libya og Mauritania.

Situasjonen i dag

Etter at CNN, i fjor høst, publiserte en video, ble det klart at migranter i Libya selges som slaver. Videoen viste en auksjon der slavehandlere reklamerte med utsagn som «store sterke gutter til gårdsarbeid». I følge kildene til CNN foregår det lignende auksjoner ni andre steder i landet, men det er antatt at problemet er mye mer omfattende. EU har inngått en avtale med Libya om retur av asylsøkere som prøver å ta seg over havet til Europa, og denne politikken har ført til at migranter og flyktninger blir ført tilbake til det FN beskriver som grusomme fengsler og interneringsleirer i Libya. Libyske myndigheter sier de skal etterforske saken, men med store interne problemer kan det bli utfordrende.

Det er ikke bare Libya som har utfordringer, i 2014 rapporterte flere medier at så mange som 3000 nordkoreanere i Qatar lever i slaveliknende forhold. Nordkoreanere jobber med prosjekter relatert til VM-forberedelsene i 2022, og i beste fall sitter igjen med kun 10% av lønnen selv. Anslagsvis 70% går rett til nordkoreanske myndigheter, som ønsker utenlandsk valuta. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), se faktaboks, estimerer at det er omlag 1,5 millioner fremmedarbeidere i Qatar. ILO følger prosessen gjennom sine kontrollmekanismer, som blant annet inkluderer hyppig rapportering og besøk av en uavhengig treparts-delegasjon.

Moderne slaveri

I tillegg til de tradisjonelle formene for slaveri, som i all hovedsak skyldes langvarig diskriminering, har det også oppstått moderne former for slaveri. Tradisjonelt slaveri bygger ofte på kulturelle tradisjoner og verdier, slik som kastesystemet i India og Mauritania. I følge The Global Slavery Index lever omlag 43 000 mennesker i slaveri i Mauritania, og slavestatusen arves fra generasjon til generasjon. I tillegg utsettes mange Mauritanske jenter for såkalte «midlertidige» ekteskap, der de blir solgt til rike menn fra Midtøsten og sendt tilbake når de når puberteten eller blir gravide. En mulig definisjon av moderne slaveri er at noen bruker tvang eller kontroll for å frata et annet menneske sin frihet og rett til å bestemme over eget liv og arbeidsinnsats. Under moderne slaveri blir mennesker utnyttet, og får lite eller ingen betaling. Moderne slaveri omfatter blant annet, gjeldsslaver, tvunget tigging, organ-trafficking og sex-slaveri.

Illustrasjonsbilde av migranter som prøver å krysse Middelhavet. De fleste blir nå returnert til Libya og risikerer internering i de omstridte leirene. Foto: Irish Defence Forces.

ILO estimerte at det i 2016 var 40,3 millioner mennesker som til enhver tid levde i tradisjonelle eller moderne former for slaveri, inkludert 24,9 millioner i tvangsarbeid og 15,4 millioner i tvangsekteskap. Dette innebærer at det er 5.4 ofre for moderne slaveri for hvert 1000 menneske i verden, 1 av 4 er barn. Kvinner og jenter er spesielt utsatt, og utgjør 99% av ofrene i sex-slaveri og 58% i andre sektorer.

Mens det i det tradisjonelle slaveriet var et dokumentert eierforhold, benyttes andre metoder for å kontrollere slavene i moderne slaveri. Vold og trusler mot ofrene og deres familie er vanlig, i tillegg brukes en rekke psykologiske taktikker. Ofrene hjernevaskes til å tro at den eneste de kan stole på er gjerningsmennene, som gjerne beslaglegger pass og visum-papirer.

Som vi ser, blant annet i Libya, er flyktninger og andre sårbare grupper spesielt utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid. I dag er over 65 millioner mennesker på flukt på verdensbasis og over halvparten av dem er barn. Falske tilbud om fluktmuligheter er en vei inn i slaveriet, men mange blir også kidnappet. Barn på flukt uten foreldre er særlig utsatt, og skjebnen som venter dem er ofte som barnesoldat eller barnebrud. Generelt sett utgjør fattigdom, mangel på utdannelse og arbeidsmuligheter noen av hovedårsakene til at mennesker blir ofre for moderne slaveri. I en situasjon med manglende innflytelse på eget liv og dystre fremtidsutsikter, må mange mennesker ta til takke med de jobbene som finnes og dette blir utnyttet av slavehandlerne. I områder med krig, væpnet konflikt og vaklende statsmakt er det perfekte forhold for slavehandlere.

En lang vei å gå

I følge Alliance 8.7, en sammenslutning av interessenter organisert av ILO, er Afrika den regionen i verden med høyest andel mennesker i moderne slaveri, med 7.6 ofre per 1 000 innbyggere. Afrika er også et kontinent preget av uroligheter og borgerkriger. Arbeidet med å bli kvitt slaveri, i alle former, kan derfor være utfordrende, spesielt på grunn av vedvarende lovløshet og en svak statsmakt i mange av de verst rammede landene. ILO og Alliance 8.7 jobber for å fremme positiv fred - ikke bare fravær av krig, men også gode livsvilkår for mennesker verden over. Dette målet synes å være stadig viktigere, men også vanskeligere å nå.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email