Meningsmålinger

Hvert år bestiller og publiserer Folk og Forsvar en meningsmåling om folks holdninger til Forsvaret og internasjonalt samarbeid. Meningsmålingene gjennomføres normalt av analysebyrået Opinion. Spørsmålene handler blant annet om nordmenns holdninger til verneplikten og deltakelse i internasjonale operasjoner i regi av NATO, FN og EU. Noen år inkluderes også andre spørsmål, for eksempel har spørsmål om holdning til norsk forsvarsindustri vært med de siste to årene. Over 50 år med gjennomføring av meningsmålinger, der mange av de samme spørsmålene går igjen, gjør at resultatene kan brukes til å studere utviklingen i nordmenns holdninger til Forsvaret og andre sikkerhetspolitiske spørsmål. Dette gjør dem til et verdifullt verktøy for blant annet forskere, foredragsholdere, studenter, journalister og andre som er interessert i å ta temperaturen på befolkningens holdning til forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Meningsmålingene for de siste ti år er digitalisert, og finnes nedenfor. For tilgang på meningsmålinger fra før 2011, ta kontakt med post@folkogforsvar.no.

Print Friendly, PDF & Email