Worldwatch Institute

amerikansk institutt som driver kartlegging av verdens miljøstatus. Utgir årlig boken «State of the World» som tar for seg globale klima- og miljøutfordringer.

Print Friendly, PDF & Email