Vernepliktsverket

(VPV) lokalisert på Hamar. Skal forvalte vernepliktsstyrken slik at totalforsvarets freds- og krigsorganisasjon bemannes optimalt, herunder innrullere og klassifisere personell, forvalte uøvde mannskaper og kalle inn til førstegangstjeneste.

se forsvaret

Print Friendly, PDF & Email