Vernepliktig akademisk befal

(VAB) rulleføres av Forsvarets sanitet. Saniteten trenger i hovedsak leger som vernepliktig akademisk befal, men ordningen gjelder også tannleger, prester, psykologer, farmasøyter og veterinærer.

se forsvaret

Print Friendly, PDF & Email