verneplikt

den plikt et lands statsborgere har til, for en viss periode, å delta i militærtjeneste (hovedsakelig forsvar) i landet sitt.

Print Friendly, PDF & Email