verifisere

kontrollere riktigheten av noe. Gjøres for eksempel ved militær kontroll av våpen og våpensystemer underlagt rustningskontrollavtaler, eksempelvis CFE-avtalen der OSSE hadde verifikasjonsoppdraget.

Se CFE-avtalen; OSSE

Print Friendly, PDF & Email