Verdens handelsorganisasjon

(eng. World Trade Organization, fork. WTO) etablert den 15. april 1994 (i funksjon fra den 1. januar 1995). Særorganisasjon under FN og underlagt ECOSOC, erstattet tidligere GATT (Generalavtalen for tolltariffer). Arbeider for fri verdenshandel gjennom globale og regionale økonomiske avtaler, hovedkvarter i Genève. Ledes av Roberto Azevêdo (fra 2013).

Medlemmer: 164 land, inkludert Norge.

Se ECOSOC; FN

Print Friendly, PDF & Email