velferdsstat

brukes om et demokrati med omfattende sosiale støtteordninger for å trygge helse, økonomisk sikkerhet og utdanning. Alderspensjon, uføretrygd, dagpenger under arbeidsledighet, gratis sykehus og skoler er eksempler på dette. De skandinaviske landene er spesielt kjent for å være godt utbygde velferdsstater.

Print Friendly, PDF & Email