UNODC

(United Nations Office on Drugs and Crime) FNs kontor for narkotika og kriminalitet. Skal bistå FNs medlemsland i kampen mot internasjonal kriminalitet og narkotika. Innen kriminalitet ligger fokus særlig på bekjempelse av menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. UNODC har kontorer i 21 land, med hovedkontor i Wien, Østerrike. Kontoret rapporterer til FNs narkotikakommisjon og til FNs kriminalitetskommisjon.

Se FN

Print Friendly, PDF & Email