Unipolaritet

En tilstand i det internasjonale systemet av stater der det er én stat som dominerer og er mektigere enn de andre statene. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble maktforholdet mellom statene i det internasjonale systemet betegnet som unipolart, der USA var den dominerende staten.

Se bipolaritet; multipolaritet

Print Friendly, PDF & Email