UNICEF

(eng. United Nations Children’s Fund, nor. FNs Barnefond) er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider i 190 land for å fremme og sikre barns rettigheter. Organisasjonen ble grunnlagt den 11. desember 1946 og har sitt hovedkvarter i New York, USA.

Se appendiks III – FNs organisasjon

Print Friendly, PDF & Email