UNHCR

Foto: wikimedia

(United Nations High Commissioner for Refugees) forkortelse for FNs høykommissær for flyktninger. UNHCRs hovedoppgave er å lede og samordne den internasjonale innsatsen for å beskytte flyktninger i hele verden, og å arbeide for å finne løsninger på flyktningrelaterte utfordringer. De skal sikre flyktningers rettigheter og gi dem mulighet til å vende tilbake til sine hjemland eller bli opptatt i et nytt samfunn.

Se flyktning; FN

Print Friendly, PDF & Email