UNESCO

Foto: wikimedia

(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), forkortelse for FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur etablert den 16. november 1945 (i funksjon den 4. november 1946), hovedkvarter i Paris. Særorganisasjon i FN underlagt Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Skal fremme samarbeid og utvikling innen utdanning, vitenskap og kultur.

Medlemmer: Alle FN-medlemmer, utenom Liechtenstein, Cook Islands og Niue.

Se ECOSOC; FN

Print Friendly, PDF & Email