Undervannsbåtvåpenet

Sjøforsvaret har seks undervannsbåter i Ula-klassen, som hver har et mannskap på 20–25 personer. I fredstid skal ubåtene patruljere norske interesseområder, delta i internasjonale operasjoner, og sammen med andre enheter delta på øvelser både nasjonalt og i regi av allierte styrker. I krise og krig er undervannsbåtene et kosteffektivt våpen. Ubåtvåpenet skal drifte og utdanne kompetansen innen Ubåttjenesten. I 2017 meddelte regjeringen at Tyskland var valgt som strategisk samarbeidspartner og at ubåtparken skal byttes ut med planlagt oppstart siste halvdel av 2020.

Se forsvaret; ubåt

Print Friendly, PDF & Email