ultranasjonalistiske grupper

ekstremt nasjonalistiske grupperinger som arbeider for nasjonal uavhengighet, isolasjon og et sterkt statsapparat. Slike grupper har hatt varierende oppslutning i Europa. De har ulike politiske sympatier, men kan i hovedsak karakteriseres som både radikale og konservative. Historisk tilhørende ytterste høyrefløy i nærhet av nazistiske og fascistiske grupperinger. Særlig har slike grupper gjort seg gjeldende i Tyskland (spesielt i øst), Østerrike, Italia, Slovakia, Russland og Georgia. I de senere årene har det vært en økende forekomst av høyreradikale nasjonalistiske grupper i Europa. Det er også flere grupper, særlig fra de tidligere kommuniststatene, som kjennetegnes som nasjonalistiske venstreradikale.

Print Friendly, PDF & Email