terrorisme

bruk av illegitim vold eller trussel om å bruke vold mot en eller flere sivile personer (eller eiendom) for politiske, ideologiske eller religiøse grunner. I motsetning til andre kriminelle handlinger som involverer to parter (gjerningsmann og offer), involverer terrorisme tre parter; gjerningsmann, offer og en bredere målgruppe. Terrorisme utføres for å påvirke holdninger og atferd hos en bredere målgruppe enn kun de som rammes av volden. Det tilkommer en psykologisk effekt ved å skape frykt gjennom å utsette mennesker for trussel om død og skade. Derfor er terrorisme en voldelig taktikk eller teknikk for å manipulere, som kan brukes av alle – stater, individer og ikke-statlige grupper.

Det er fire hovedkategorier av ikke-statlige terrorgrupper:

  • etnonasjonale separatistgrupper, som for eksempel ETA (Spania).
  • sekulære venstreekstreme grupper, som for eksempel FARC (Colombia).
  • sekulære høyreekstreme grupper, som for eksempel OAS (Frankrike).
  • ekstreme religiøse grupper, som for eksempel IS (Syria og Irak), eller al-Shabaab (Somalia).

Se al-Qaida; al-Shabaab; Boko Haram; IS; FARC; ETA

Print Friendly, PDF & Email