terrorbalanse

begrep brukt om situasjonen under Den kalde krigen, der både USA og Sovjetunionen hadde masseødeleggelsesvåpen nok til å utslette hverandre flere ganger. Dette bidro til å avskrekke partene fra å starte å bruke militærmakt mot hverandre, siden konsekvensene ville bli gjensidig ødeleggende. En forutsetning for denne avskrekkingen var at begge parter til enhver tid holdt tritt med motpartens opprustningstakt og mengde våpen. Gjennom dette våpenkappløpet ble en slags balanse opprettholdt.

Se avskrekking; kald krig, Den

Print Friendly, PDF & Email