terror

en overveldende følelse av redsel, frykt, skrekk; brukes også om handlinger som kan utløse slik frykt.

Se terrorisme

Print Friendly, PDF & Email