territorium

landområde eller statsområde. Betegner særlig et statsrettslig begrep: et område som beherskes fullt ut av staten og hvor staten har enerett (territorialprinsippet) til dette. Omfatter både sjø, land og luft.

Print Friendly, PDF & Email