territorialprinsippet

folkerettslig grunnsetning om at enhver stat har enerett til å etablere lover og å håndheve disse ved anvendelse av tvangsmidler. Territorialprinsippet gjelder for alle som oppholder seg på statens territorium, uten hensyn til nasjonalitet. Unntak fra prinsippet følger av internasjonale regler som menneskerettigheter eller reglene om diplomatisk immunitet.

Se personalitetsprinsippet; territorium; diplomatisk immunitet

Print Friendly, PDF & Email