territorialfarvann

består av sjøterritoriet og det indre farvann, totalt 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Her har kyststaten full suverenitet, på lik linje med landterritoriet. Det viktigste unntaket er allikevel prinsippet om uskyldig gjennomfart som blant annet er fastslått i FNs Havrettstraktat av 1982.

Se havrett; territorium; sjøterritoriet

Print Friendly, PDF & Email