teokrati

styre av en guddom gjennom hennes/hans/dets presteskap, eventuelt gjennom religiøse lover. Opprinnelig brukt av Josefus Flavius i det første århundre etter Kristus for å beskrive jødenes styresett. Av filosofen Hegel brukt mer som skjellsord for å betegne irrasjonelle og tilbakestående samfunn. En islamsk stat vil være et teokrati, det samme vil andre samfunn med religiøse lover være. Vatikanstaten, Iran og Saudi-Arabia kalles ofte teokratier.

Print Friendly, PDF & Email